onsdag 8. september 2010

Økt produktivitet i offentlig sektor - ikke økte skatter

Debatten om hvordan vi reformerer velferdsstaten er viktigere enn hva Raymond Johansen skal ha det til. Det blir for lettvint å avfeie privat sektor som en trussel mot den nordiske velferdsmodellen, slik Johansen gjør. Med seg har Johansen gedigne bremseklosser som Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Sistnevnte forbund har klart å innbille sine medlemmer at de tjener på at det ikke finnes flere arbeidsgivere enn offentlig sektor. I Sverige mener Sykepleierforbundet at deres medlemmer - logisk nok - har alt å tjene (ikke minst penger) på at det finnes et mangfold av arbeidsgivere.

Foreløpig har 37 aviser plukket opp mitt utspill om potensialet for produktivitetsøkning i eldreomsorgen. Dette er en viktig debatt. Konkurranse fremmer innovasjon og bedre ressursutnyttelse. Dette gir igjen mer velferd for pengene.

Se oppslaget i Dagsavisen om dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar