onsdag 9. mars 2011

Tøvete fra APs ordførerkandidat i Ski

Støvet har ikke lagt seg i Adecco-saken ennå, men nyansene i saken blir nå tydeligere. Ikke minst setter flere søkelys på hvordan AMLs regler om arbeidstid BØR være for å møte utfordringene i et moderne arbeidsliv. Det er en interessant debatt.

En lei sak brukes nå for mer enn den er verdt i en kampanje mot å åpne kommunal sektor for mer bruk av konkurranse som virkemiddel for å få mer velferd for pengene. Fagforbundet har erklært krig mot NHO Service (det er deres egne ord), selveste Attac! (ja, ingen ringere) er også på banen i "kampen mot privatisering". Vel, det er en kamp mot en ukjent fiende. Ingen med innflytelse i Norge, hverken NHO Service eller noe politisk parti, ønsker privatisering av helse-og omsorgstjenestene.

Privatisering handler om å overføre alt ansvar til hver enkelt - det blir lommeboken som avgjør hva man har råd til å kjøpe i et fritt marked for tjenester. Konkurranseutsetting er noe helt annet. Kommunene har fremdeles ansvaret overfor hver og en av oss som bruker tjenestene. MEN selve leveransen/produksjonen av tjenesten lar man profesjonelle tjenesteleverandørere konkurrere om å få utføre. Det er ikke privatisering uansett hvor ofte venstresiden påstår at det er det.

Vel, vel, under følger et svar på et innlegg i Østlandets Blad hvor APs ordførerkandidat avlegger meg en visitt. Det var ingen grunn til ikke å slå hardt tilbake i min egen lokalavis:

Stang ut for Kjernli

Ordførerkandidat for Ski AP, Amund Kjernli, forsøker å trekke min integritet i tvil i et innlegg i avisen 23.02. Kjernli insinuerer at med meg som leder i Ski Høyre er veien kort til ”omfattende privatisering” i Ski kommune. Jeg kan berolige Kjernli med at jeg er fullt i stand til å skille mellom min rolle som leder av Ski Høyre og den jobben jeg har til daglig i NHO. Det samme bør man forvente av alle som har lokalpolitiske verv i fritiden. Hvis Kjernli mener at det burde være annerledes, bør han gjøre rede for det.

Som leder i Ski Høyre er jeg opptatt av at skattebetalernes penger benyttes på en effektiv måte til beste for innbyggerne i Ski. Det burde Kjernli også være dersom han skal forvente å bli tatt alvorlig i høstens valg. Politikerne er satt til å forvalte store ressurser på vegne av innbyggerne. Derfor bør vi forvente av politikere at de hele tiden er opptatt av hvordan de kan få mest mulig velferd for pengene. Det skal ikke være så enkelt at svaret på alle velferdsutfordringer er skatteøkninger. Det er mulig Kjernli nøyer seg med enkle svar og tror at man kan skatte seg til økt velferd. Å tro at man kan skatte seg til økt velferd er som å stå i en bøtte og prøve å løfte seg selv opp etter hanken.

NHO Service har utarbeidet analyser over hva norske kommuner kan frigjøre av ressurser ved åpne opp for konkurranse fra private profesjonelle bedrifter som leverer tjenester av dokumentert god kvalitet. Det er selvsagt en forutsetning at bedriftene forholder seg til de lover og regler som gjelder for arbeidslivet. NHO Service har også gjort en analyse av Ski kommunes tjenesteproduksjon. Denne viser et stort potensiale for bedre ressursutnyttelse gjennom et bedre samarbeid med privat sektor. Næringslivet er definitivt berettiget til å ha en mening om hvordan det offentlige bruker sine ressurser. Ski Høyre er åpne for råd og innspill fra alle, selvsagt også fra næringslivet.

Kjernli hevder at høstens valg blir et ”verdivalg” mellom fellskapsløsninger og privatisering. Det er tøv. Valget handler om å ta oppdraget fra velgerne alvorlig og finne effektive velferdsløsninger slik man har gjort i barnehagesektoren blant annet.

En noe mer erfaren sosialdemokrat enn Kjernli har sagt det godt: - velferdsstaten fungerer bedre når det finnes private bedrifter som konkurrerer med det offentlige. Ja, en forutsetning for at velferden skal kunne bevares og utvikles er faktisk bedrifter i velferdssektoren som går med økonomisk gevinst. Den største vinneren er uansett alltid den som får et bedre velferdstilbud. Uttalelsen stammer fra mangeårig sosialdemokratisk finansminister i Sverige. Kjell Olof Feldt (Dagens Nyheter i 2006).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar