onsdag 14. mars 2012

Konkurranse på like vilkår

Det er populært å omfavne frivillig sektor. Selv sosialister erkjenner at privat sektor har en rolle å spille i samfunnet. Det er i seg selv et fremskritt. Men, når man prøver å slå en kile inn mellom den delen av privat sektor som defineres som frivillig og den andre delen som består av næringsliv, blir det mye surr. Den frivillige delen er liksom høyverdig og bra, mens den delen som erkjenner at den lever av penger (som alle andre)er mindre bra, eller regelrett suspekt. Det er denne mistenkeliggjøringen av næringslivet som undergraver fundamententet for velferden. Karl Sivesind er blant dem som argumenterer for å favorisere frivillig sektor på bekostning av næringslivet i tjenestesektoren. Jeg gir uttrykk for hva jeg mener om dette i en replikk i Dagens Næringsliv i dag:


Konkurranse på like vilkår


Karl H. Sivesind ved Institutt for Samfunnsforskning tar i DN 6. mars til orde for favorisering av frivillig sektor som leverandør av tjenester til det offentlige. Det er et blindspor når målet er å gjøre velferdsmodellen robust nok til å møte fremtidige utfordringer.

Sivesind har selvsagt rett i at frivillig sektor skal ha gode betingelser og har en naturlig plass i vår velferdsmodell. Frivillig sektor har en samfunnsverdi i seg selv som går ut over den rollen den spiller for å oppfylle velferdspolitiske mål. Men, når frivillig sektor inntar rollen som tjenesteprodusenter bør vi – fellesskapet - forvente samme grad av profesjonalitet, kvalitet og effektivitet som vi gjør av andre som leverer skattefinansierte tjenester. Det er det som betyr noe for om tjenestene bidrar til å styrke velferdsmodellen.

Mangfoldet av private tjenesteleverandører er viktig for å oppnå nødvendig kapasitet og for å møte folks ønsker om større valgfrihet. På samme måte som private bedrifter hjalp til med å nå målet om full barnehagedekning, bør de nå også inviteres med for å bygge ut kapasiteten i eldreomsorgen.

Spørsmålet er hvordan vi øker produktiviteten i tjenesteproduksjonen – mer velferd for pengene. Alle gode krefter bør delta, også næringslivet eller "fortjenesteorienterte selskaper", som Sivesind kaller det. Konkurranse på like vilkår mellom bedrifter og frivillige må til.
(DN 14.03.12)

3 kommentarer:

 1. Hvordan skal det gå med disse små menneskene når DE blir 66.....?
  (Mal?)apropos folkehelsen. Alderdommen setter inn i allerede i 3 årsalderen ifølge denne reportasjen;

  http://www.dagbladet.no/2012/04/14/tema/foreldre/smabarn/klikk/helse/21111193/

  Kanskje å innføre flere timer gym i skolen slik som den gang verden hang på greipp.:-)

  SvarSlett
 2. Ord falt ut;Rettelse;
  Kanskje det vil lønne seg å innføre flere timer gym i skolen slik som den gang verden hang på greipp?:-)

  Og kanskje droppe gymkarakterer i høyere trinn- så det viktigste ville være å bevege seg.

  SvarSlett
 3. Ingen dum idé! Ser at FrP foreslår mer gym i skolen. Har sikkert noe for seg når vi vet at befolkningen beveger seg mindre og mindre og blir tyngre og tyngre. Vel, vel.

  SvarSlett