lørdag 8. mai 2010

Civita og den nye høyrebølgen

Marie Simonsen skriver i Dagbladet (7.mai) i anledning Høyres Landsmøte: "...Det er ikke vanskelig å se en direkte linje fra deres (les Civitas og Minervas) aktiviteter de seinere åra til Høyres ideologiske gjenoppvåkning. Når folk sier at Høyre endelig diskuterer politikk og er på ballen igjen, er inntrykket like gjerne skapt av Civitas mange frokostmøter, utgivelser og kronikker som utspill fra Stortinget. Partiet som er en ihuga forsvarer av konkurranse, har igjen fått hard konkurranse om hva som er god Høyre-politikk." Videre skriver Simonsen at "Civita står for en klarere markedsliberalistisk linje enn Høyre. Tankesmias innvandringssyn er uforenlig med FrPs, og smia har også mobilisert mot datalagringsdirektivet."

Dette må være noe av det klokeste Marie Simonsen har skrevet :-) MEN, det er viktig å understreke at Civita ikke er Høyres forlengede arm, eller Høyres utredningsinstitutt. Civita har hele tiden lagt stor vekt på å favne bredt. Man har invitert liberalt innstilte mennesker fra alle partier til å delta på seminarer og kurs i politikk og filosofi. Civita har fungert som et slags politisk verksted, en partipolitisk nøytral arena, for intellektuelt nysgjerrige mennesker fra mange partier. Civita har kritisert til høyre og til venstre, og dermed har man også lykkes med å bli relevant i samfunnsdebatten. Civita er ikke forutsigbare. Takhøyden er stor, men det er en rød tråd i budskapene fra Civita: Det handler i bunn og grunn om menneskeverd. Når Civita engasjerer seg for mikrokreditt, menneskerettigheter, frihandel, fri innvandring, statsfrie rom, individuell frihet, personvern eller lavere skatter, så handler det i bunn og grunn om enkeltmenneskers frihet og skepsisen til "kollektiv fornuft".

Nå må vi fylle høyrebølgen med innhold slik at den ikke avtar i styrke. Civita er en viktig innholdsleverandør, men tankesmien skal stå fritt til å utfordre partiet. Noen bør skrive om den fundamentale forskjellen det er i forholdet mellom aktørene på borgelig side og aktørene på venstresiden. Det er ingen i Civita eller NHO som kan diktere hva partiene skal mene. Heldigvis for det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar