mandag 10. mai 2010

Konkurranse for velferd - ny artikkel i Minerva

"Velferdsstaten fungerer bedre når det finnes private bedrifter som konkurrerer med det offentlige. Ja, en forutsetning for at velferden skal kunne bevares og utvikles er faktisk bedrifter i velferdssektoren som går med økonomisk gevinst. Og det finnes ingen holdbar prinsipiell innvending mot å la gevinsten havne i lommene til privatpersoner. Den største vinneren er uansett alltid den som får et bedre velferdsstilbud."

Nei, dette er ikke hentet fra NHOs politiske program. Det er den tidligere svenske finansministeren og sosialdemokraten, Kjell Olof Feldt, som skrev dette (i Dagens Nyheter i 2006). Sitatet viser en befriende pragmatisk og løsningsorientert tilnærming til velferdsstatens utfordringer. Selvsagt kunne mange norske politikere sagt det samme, men svenskene har lenger erfaring med konkurranseutsetting enn oss. Hos oss ender debatten alt for ofte i en ideologisk skyttergravskrig hvor man oppnår lite annet enn befeste motsetninger.

Jeg har skrevet en artikkel i Minerva om behovet for å slippe til private selskaper for å sikre bærekraften i vår velferdsmodell.

Følg forøvrig med på Minervas hjemmeside - dette er i følge Aftenpostens debattredaktør Knut Olav Åmås landets mest spennende tidsskrift.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar