fredag 9. september 2011

16 mill til de rødgrønne - et demokratisk problem?

Denne uken kunne Dagens Næringsliv fortelle at Fagforbundet blar opp 16 mill. til rødgrønn valgkamp. Det tilsvarer hele valgkampbudsjettet til Høyre og FrP. Er dette betenkelig? Ja, jeg mener at det er svært betenkelig at en så mektig aktør som Fagforbundet bruker langt mer ressurser på valgkamp enn de politiske partiene. Det er kombinasjonen av organisatoriske bindinger og den massive pengestøtten som er betenkelig. Hvem er det egentlig som setter premissene for de rødgrønnes politikk? Jeg håper velgerne er våkne.

Jeg ble intervjuet om saken i Dagens Næringsliv (8. sept) og understreket at NHO eller NHO Service ikke gir penger til noe parti. NHO Service har heller ikke et formalisert samarbeid med noe parti. Fagforbundet har det siste året beskyldt NHO Service for å ha et formalisert samarbeid med borgerlige partier. Dette bruker de som argument for at de "må støtte opp om dem som er mot privatisering". For meg viser dette at NHO Service gjør en god jobb.

Vi bruker ikke noe i nærheten av 16 millioner kroner på kampanjevirksomhet, men jeg våger allikevel den påstand at medlemmer i NHO Service får mer "Bang for the
Buck", eller som vi sier: "mer for pengene" ;-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar