fredag 9. september 2011

"Dra te`Moss"

Det var akkurat det jeg gjorde. I et møte med Moss Avis viste min kollega, Espen Evensen (regiondirektør i NHO Østfold) og jeg hvilket potensial som finnes for mer velferd for pengene i kommunen. Det er ikke så rent lite. Hele 112 millioner kroner kunne blitt brukt til å bedre kommunens tilbud dersom man hadde økt produktiviteten til nivå med de 20 beste kommunene i landet og private tjenesteleverandører (det vi kaller beste praksis).

Saken dekket hele forsiden i Moss Avis under overskriften: "Vil privatisere hele Moss". Vel, vel, vi har heldigvis en fri presse her i landet, men selvsagt handler det ikke om å privatisere ansvaret for at kommunens innbyggere får gode tjenester. Det er kun selve utførelsen av tjenestene jeg mener at man med fordel kan la ulike aktører konkurrere om.

LOs leder Roar Flåthen rykket ut i Moss Avis og hevdet at analysene fra NHO Service er en bløff. Ne, Flåthen, dette er ingen bløff. Jeg svarte på Flåthens angrep med dette innlegget i Moss Avis i dag:

Ingen bløff, Flåthen

LO-leder Roar Flåthen uttaler til Moss Avis (6. sept) at analysen til NHO Service er en bløff. Nei, Flåthen det er ingen bløff at Moss og andre kommuner i landet har et stort potensiale for mer velferd for de samme pengene. Det ble senest vist denne uken med nyheten om at Teknisk beregningsutvalg viser at dersom de mest effektive kommunene satte standarden så kunne kunne 29 millarder kroner blitt frigjort til skole og eldreomsorg.

Vår analyse for Moss er basert på kommunens egne tall (Kostra) og kunnskap om priser oppnådd i anbudskonkurranser. I tillegg har vi brukt Kostra-tall for de 20 mest kostnadseffektive kommunene i vårt grunnlag for det vi kaller ”beste praksis”. Kommunene bløffer neppe med tallene de innberetter.

Analysen for Moss antyder potensialet for å oppnå mer velferd for pengene gjennom økt produktivitet i de tjenestene kommunene har ansvar for. Flåthen vet godt at vår store utfordring er å opprettholde produktiviteten i det offentlige etter hvert som den i stadig sterkere grad blir en leverandør av helse- og omsorgstjenester. Jeg er overbevist om at privat sektor kan bidra med mye mer enn i dag i kommunene. Konkurranse er et virkemiddel som vi vet gir gevinst i form av økt produktivitet. Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon. Det gjelder i industrien og selvsagt også i tjenestesektoren.

Bedrifter som ikke forholder seg til tariffavtaler og gjeldende spilleregler i arbeidslivet, blir raskt fjernet. De har ingen tabbekvote. Samme strenge krav bør gjelde for alle som leverer tjenester i kommunene – uavhengig av om det er privat sektor eller kommunene selv. Flåthen hevder at private ikke kan dokumentere kvalitet. Han vet bedre. Senest denne uken kom det frem at brukerne av hjemmetjenester i Oslo var mest fornøyde med de private leverandørene. Men, et viktig funn i rapporten fra Analyse Kaupang for Oslo kommune var at fritt brukervalg hever kvaliteten til private så vel som kommunale aktører i eldreomsorgen. Det er for enkelt å avfeie tanker om reformer for bærekraftig velferd med at det er en bløff.

(Moss Avis, 9 sept 2011)



...og hvorfor dette ble skrevet i fete typer aner jeg ikke, jeg kan bare beklage.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar