mandag 20. september 2010

"Det årnær sæ i Fredrikstad"

Som kjent "årnær det sæ" i Fredrikstad mens "det nøtternte i Sarpsborg". Fredrikstad har vedtatt å konkurranseutsette sykehjem i kommunen. Petter Furulund og jeg dro til Fredrikstad og møtte Fredrikstad Blad for å fortelle hvor mye mer velferd kommunen kan få for pengene ved et bedre samarbeid mellom kommunen og privat tjenestesektor - se artikkel i FB.

mandag 13. september 2010

Vilje til å bidra ?

Trond Giske har i Dagsavisen tatt til orde for økte skatter. Han mener det er vilje til å bidra til velferdsstatens fremtid. Jeg tror den viljen er helt avhengig av folks tillit til at ressursene blir brukt effektivt. I dag trykket Dagsavisen min kommentar til Giskes ønske om økte skatter:

VILJE TIL Å BIDRA
"Når jeg blir pensjonist vil det være dobbelt så mange pensjonister i Norge som det er i dag. Vil vil leve lenger og trenge mange flere helsetjenester”, uttalte næringsminister Trond Giske i intervju med Dagsavisen 9. Sept. Giske åpner i intervjuet for økte skatter og mener viljen til å bidra til felleskapet er stor i Norge. Jeg tror Giske har rett. Viljen til å bidra til gode velferdsstjenester er stor dersom folk er trygge på skattepengene blir brukt på en måte som gir mest mulig velferd for pengene. Før man vurderer å øke skattene bør man forsikre seg om at man får mest mulig velferd igjen med dagens skatteinntekter.

I et intervju med avisen tirsdag 7. september pekte jeg på hvordan norske kommuner kan få langt mer igjen for pengene enn hva de gjør i dag. Ved å legge seg på det vi kaller beste praksis kan norske kommuner frigjøre 18 milliarder kroner som kan brukes til et bedre velferdstilbud – altså uten økte skatter. Beste praksis vil si at kommunenes tjenesteproduksjon kan utføres til samme kostnader som gjennomsnittsnivået til private tjenesteprodusenter. Våre beregninger er basert på kommunenes egne kostnadstall (bl.a. Kostra) og tall fra medlemmer i NHO Service. 18 milliarder kroner mer til velferd vil, som nevnt i avisen, kunne gi rundt 8000 nye sykehjemsplasser.

Men, hva om man økte graden av konkurranseutsetting av sykehjem i Norge, fra 4 prosent til 25 prosent? Da havner vi på svensk nivå. Basert på kostnadstall fra SSB om hva en sykehjemsplass koster, kan vi ved en slik økning frigjøre 1,4 milliarder kroner. Omsatt i sykehjemsplasser er det 2200 nye sykehjemsplasser. Jeg understreker at kvaliteten på privatdrevne sykehjem selvsagt er dokumentert minst like god eller bedre enn på offentlig drevne sykehjem.

Poenget er altså at ressursene kan brukes bedre enn i dag. Et bedre samarbeid mellom privat og offentlig sektor er viktig for velferdsstatens bærekraftighet.
Se også link

søndag 12. september 2010

Opprør for skattefradrag!

Kvinnelige gründere i Sverige er forbannet på de rødgrønnes forslag om å fjerne skattefradraget på tjenester i hjemmet. Fradraget har skapt over 11.000 nye bedrifter - i praksis har svart arbeid blitt hvitt. Fradraget er et næringspolitisk kolumbiegg: 1) Effektiv bekjempelse av svart arbeid 2) Bidrar til entreprenørskap, særlig blant kvinner 3) Bidrar til skatteinntekter for det offentlige.

I Norge ble ideen om et lignende skattefradrag lansert av Venstres tidligere nestlederOlaf Thommesen, og derfor ble forslaget raskt skutt ned av Venstres daværende partileder Lars Sponheim ("som å gjeninnføre tjenerskapet i Norge...")

Sponheim er borte. Kanskje på tide å relansere en tanke som har vist seg å være en suksess i Sverige?

Les oppropet for det svenske skattefradraget

onsdag 8. september 2010

Økt produktivitet i offentlig sektor - ikke økte skatter

Debatten om hvordan vi reformerer velferdsstaten er viktigere enn hva Raymond Johansen skal ha det til. Det blir for lettvint å avfeie privat sektor som en trussel mot den nordiske velferdsmodellen, slik Johansen gjør. Med seg har Johansen gedigne bremseklosser som Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Sistnevnte forbund har klart å innbille sine medlemmer at de tjener på at det ikke finnes flere arbeidsgivere enn offentlig sektor. I Sverige mener Sykepleierforbundet at deres medlemmer - logisk nok - har alt å tjene (ikke minst penger) på at det finnes et mangfold av arbeidsgivere.

Foreløpig har 37 aviser plukket opp mitt utspill om potensialet for produktivitetsøkning i eldreomsorgen. Dette er en viktig debatt. Konkurranse fremmer innovasjon og bedre ressursutnyttelse. Dette gir igjen mer velferd for pengene.

Se oppslaget i Dagsavisen om dette.