onsdag 26. januar 2011

Gratulerer Civita og Bård Larsen!

I dag lanserte Civita nok en spennende bok: IDEALISTENE - Den norske venstresidens reise i det autoritære. Forfatteren er Bård Larsen som også tidligere har skrevet en viktig bok utgitt av Civita: Storebror dreper!

IDEALISTENE dokumenterer den norske venstresidens svermeri for totalitarisme og regimer med direkte skyld i tap av over 100 millioner mennesker. Det handlet ikke bare om ekstremister i AKP. Den historien er skrevet allerede. Larsen har gjort et dypdykk i kilder som viser hvordan presumtivt moderate sosialister - SVere - gikk langt i flørten med regimene i land som bl.a. DDR, Tsjekkoslovakia og Romania.

Larsen gir et interessant svar på spørsmålet han stiller om hvorfor venstreradikale pleiet en slik lidenskap for det illiberale:
1. En gjennomgående tro på at alt det mennesket foretar seg er en politisk tilstand, og at alt kan reguleres deretter.
2. Forestillingen om en verdensomspennende klassekamp, som krever at man alltid må ta stilling for det ene og mot det andre.
3. Den universelle og tidløse dragningen mot å tilhøre en elite.

Bård Larsens bok er velskrevet og hardtslående - en viktig del av historien om norsk venstreside som sikkert er ubehagelig for mange som i dag sitter på "kommandohøydene". Det er bra!

Civita har lenge engasjert seg i arbeidet med å fremme kunnskaper om totalitarisme. I 2007 skrev jeg i Aftenposten om spriket mellom kunnskaper om nazismen og kommunismen. "Alle" skoleelever vet en god del om krigen og nazismen, men de vet fint lite om hva som skjedde i de kommunistiske landene. Inspirert av en svensk undersøkelse laget vi en norsk måling (Civita-notat som kan lastes ned fra tankesmiens hjemmeside) som avdekket
at det sto minst like dårlig til med historiekunnskapene til norske skoleelever: To av tre norske ungdommer mellom 15 og 20 år har ikke hørt om Pol Pot og GULag. To av tre tror at færre enn ti millioner mennesker ble ofre for nazismen og kommunismen

Poenget er selvsagt at totalitære ideologier - nazisme, fascisme eller kommunisme - er like menneskefiendtlige i praksis. Hölderlin hadde rett; Det som alltid har gjort staten til et helvete på jorden har vært menneskets forsøk på å gjøre den til sitt himmelrike. Og det er heller ikke slik at kommunismen er en grunnleggende god idé som ingen har klart å praktisere. Alle former for kollektivisme er grunnleggende dårlige ideer som har det til felles at de fører til frihetsberøvelse og menneskelig lidelse.

Kunnskap om totalitarisme er viktig. Her gjør Civita en kjempejobb! Gratulerer til Civita og Bård Larsen!