fredag 29. april 2011

Helse Midt-Norge - sløsing og helsekroner

Jeg blir opprørt når politiske prinsipper står i veien for gode velferdsløsninger. En grov sak vi står overfor nå er muligheten for at ambulansetjenestene i Helse Midt-Norge skal fratas de selskapene som har levert disse tjenestene i nær sagt alle år.

Hvorfor er dette så opprørende? Det er flere grunner:

1. Helsetilsynet fastslo i sin nasjonale kartlegging av kvaliteten i ambulansetjenestene at privat drift har gjennomgående høyest kvalitet.

2. Merkostnadene for Helse Midt-Norge ved en overtagelse av dagens private drift vil utgjøre inntil 356 mill kroner årlig (!)

Kort sagt. Privat ambulansedrift er best og billigst.

Styret i Helse Midt-Norge fatter sin beslutning 4. og 5. mai. Da får vi vite om hensynet til kvalitet og effektiv ressursutnyttelse er viktigere enn politiske prinsipper om å strupe privat næringsliv.

I alle land vi sammenligner oss med ser vi en tendens til at private involveres mer i prehospitale tjenester. I Norge går det i gal retning.

Petter Furulund er intervjuet om saken i Adresseavisen. Jeg uttaler meg om saken i Romsdals Budstikke og i Sunnmørsposten. Dette er en viktig sak for NHO Service - det er et være eller ikke være for mange svært dyktige bedrifter som i årevis har levert de beste ambulansetjenestene i landet.

Se oppslagene i avisene hvor Petter Furulund og jeg har gått kraftig ut med advarsler mot molbo-politikk:

Lovbrudd i rødgrønne kommuner uten konsekvenser?

Tidligere denne våren fikk vi vite at Moss kommune lar sykepleiere på Melløsparken sykehjem sove i kjelleren. De sover der fremdeles. Men, siden det ikke er noen private bedrifter involvert i driften av sykehjemmet blir dette ingen stor sak, dvs. Moss Avis kunne nylig berette at det fremdeles sov sykepleiere i kjelleren. Men Davidsen og Kolberg ser selvsagt en annen vei.

I rødgrønne Trondheim jobber innleide sykepleiere opp mot 57 dager i strekk uten fri. Hvor er Kolberg og Davidsen? Hvor er oppslagene om rovdrift og sosial dumping?