fredag 30. september 2011

Adecco ferdig gransket - problemet gjenstår

Da NRK sendte nyheten om brudd på arbeidsmiljøloven ved Ammerudlunden sykehjem i Oslo 15. februar i år, trodde mange at tiden var over for privatdrevne omsorgstjenester. Saken preget nyhetssendingene i februar og mars og ble helt sentral for valgkampen. Etterhvert som støvet la seg ble det tydelig for de fleste at saken hadde mange nyanser. NHO Service var sentrale i denne debatten og selv har jeg snakket om saken i foredrag over hele landet det siste halvåret. Det var systematisk bruk av svenske sykepleiere på ulovlig lange vakter som felte Adecco Helse som leverandør av sykehjemstjenester. Oslo kommune reagerte raskt ved å si opp kontrakten med Adecco Helse.

Det er viktig å huske om Adecco-saken at den aldri handlet om kvalitet. Adecco Helse drev sykehjem av dokumentert høy kvalitet. Lovbruddene handlet om arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven (AML), og ikke noe annet. I debatten i kjølvannet av avsløringene av Adecco Helse kom det frem at brudd på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid ikke er noe som særpreger privatdrevne sykehjem. Kari Ørebech, tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold uttalte til Aftenposten (17.3.11): - Vi har ikke grunnlag for å si at privat sektor er verre enn offentlig sektor.

Så ramlet likene ut av skapene. I Moss ble det avdekket at svenske sykepleiere sov i kjelleren på Melløsparken sykehjem og at kommunen brøt arbeidstidsreglene i AML. Vi tipset Klassekampen som slo saken opp over to sider. Det samme gjorde Dagens Næringsliv. Saken var til forveksling lik Ammerudlunden som Adecco Helse hadde drevet.

I Trondheim var eldreomsorg et sentralt tema i valgkampen. Her hadde Norlandia Care drevet to sykehjem tidligere, inntil de ble rekommunalisert av det rødgrønne flertallet etter valget i 2003. De to sykehjemmene som Norlandia drev (Ranheim og Moholt) var kommunens to beste sykehjem. Få dager før valget eksploderte nyheten om at Arbeidstilsynet anmeldte Trondheim kommune for 26 000 (!) brudd på AML.

I løpet av åtte måneders drift har det nye storsykehuset Ahus brutt arbeidstidsbestemmelsene i AML over 30 000 ganger. Det er med andre ord åpenbart for de fleste, med unntak av Fagforbundet og Sykepleierforbundet, at arbeidstidsreglene i AML må revideres. Kartet er ikke tilpasset terrenget. Denne uken kom rapporten fra den eksterne granskningen av Adeccos virksomhet. En omfattende og svært kostbar granskning har ikke kunnet avdekke nye kritikkverdige forhold.

For oss som har vært involvert i saken har det vært sjokkerende å oppleve hvordan presumtivt seriøse politikere og medier har kastet seg i strupen på Adecco og private leverandører av helse - og omsorgstjenester, for så å sitte musestille når det blir kjent at brudd på arbeidstidsregler foregår i stort omfang i offentlig sektor. Adecco fortjener honnør for å ha ryddet opp. Men, problemet i denne saken var aldri Adecco. Det virkelige problemet er arbeidstidsregler som ikke passer til arbeidslivet.

fredag 9. september 2011

16 mill til de rødgrønne - et demokratisk problem?

Denne uken kunne Dagens Næringsliv fortelle at Fagforbundet blar opp 16 mill. til rødgrønn valgkamp. Det tilsvarer hele valgkampbudsjettet til Høyre og FrP. Er dette betenkelig? Ja, jeg mener at det er svært betenkelig at en så mektig aktør som Fagforbundet bruker langt mer ressurser på valgkamp enn de politiske partiene. Det er kombinasjonen av organisatoriske bindinger og den massive pengestøtten som er betenkelig. Hvem er det egentlig som setter premissene for de rødgrønnes politikk? Jeg håper velgerne er våkne.

Jeg ble intervjuet om saken i Dagens Næringsliv (8. sept) og understreket at NHO eller NHO Service ikke gir penger til noe parti. NHO Service har heller ikke et formalisert samarbeid med noe parti. Fagforbundet har det siste året beskyldt NHO Service for å ha et formalisert samarbeid med borgerlige partier. Dette bruker de som argument for at de "må støtte opp om dem som er mot privatisering". For meg viser dette at NHO Service gjør en god jobb.

Vi bruker ikke noe i nærheten av 16 millioner kroner på kampanjevirksomhet, men jeg våger allikevel den påstand at medlemmer i NHO Service får mer "Bang for the
Buck", eller som vi sier: "mer for pengene" ;-)

"Dra te`Moss"

Det var akkurat det jeg gjorde. I et møte med Moss Avis viste min kollega, Espen Evensen (regiondirektør i NHO Østfold) og jeg hvilket potensial som finnes for mer velferd for pengene i kommunen. Det er ikke så rent lite. Hele 112 millioner kroner kunne blitt brukt til å bedre kommunens tilbud dersom man hadde økt produktiviteten til nivå med de 20 beste kommunene i landet og private tjenesteleverandører (det vi kaller beste praksis).

Saken dekket hele forsiden i Moss Avis under overskriften: "Vil privatisere hele Moss". Vel, vel, vi har heldigvis en fri presse her i landet, men selvsagt handler det ikke om å privatisere ansvaret for at kommunens innbyggere får gode tjenester. Det er kun selve utførelsen av tjenestene jeg mener at man med fordel kan la ulike aktører konkurrere om.

LOs leder Roar Flåthen rykket ut i Moss Avis og hevdet at analysene fra NHO Service er en bløff. Ne, Flåthen, dette er ingen bløff. Jeg svarte på Flåthens angrep med dette innlegget i Moss Avis i dag:

Ingen bløff, Flåthen

LO-leder Roar Flåthen uttaler til Moss Avis (6. sept) at analysen til NHO Service er en bløff. Nei, Flåthen det er ingen bløff at Moss og andre kommuner i landet har et stort potensiale for mer velferd for de samme pengene. Det ble senest vist denne uken med nyheten om at Teknisk beregningsutvalg viser at dersom de mest effektive kommunene satte standarden så kunne kunne 29 millarder kroner blitt frigjort til skole og eldreomsorg.

Vår analyse for Moss er basert på kommunens egne tall (Kostra) og kunnskap om priser oppnådd i anbudskonkurranser. I tillegg har vi brukt Kostra-tall for de 20 mest kostnadseffektive kommunene i vårt grunnlag for det vi kaller ”beste praksis”. Kommunene bløffer neppe med tallene de innberetter.

Analysen for Moss antyder potensialet for å oppnå mer velferd for pengene gjennom økt produktivitet i de tjenestene kommunene har ansvar for. Flåthen vet godt at vår store utfordring er å opprettholde produktiviteten i det offentlige etter hvert som den i stadig sterkere grad blir en leverandør av helse- og omsorgstjenester. Jeg er overbevist om at privat sektor kan bidra med mye mer enn i dag i kommunene. Konkurranse er et virkemiddel som vi vet gir gevinst i form av økt produktivitet. Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon. Det gjelder i industrien og selvsagt også i tjenestesektoren.

Bedrifter som ikke forholder seg til tariffavtaler og gjeldende spilleregler i arbeidslivet, blir raskt fjernet. De har ingen tabbekvote. Samme strenge krav bør gjelde for alle som leverer tjenester i kommunene – uavhengig av om det er privat sektor eller kommunene selv. Flåthen hevder at private ikke kan dokumentere kvalitet. Han vet bedre. Senest denne uken kom det frem at brukerne av hjemmetjenester i Oslo var mest fornøyde med de private leverandørene. Men, et viktig funn i rapporten fra Analyse Kaupang for Oslo kommune var at fritt brukervalg hever kvaliteten til private så vel som kommunale aktører i eldreomsorgen. Det er for enkelt å avfeie tanker om reformer for bærekraftig velferd med at det er en bløff.

(Moss Avis, 9 sept 2011)...og hvorfor dette ble skrevet i fete typer aner jeg ikke, jeg kan bare beklage.