mandag 8. juli 2013

Fakta og myter om velferden - debatt fra Almedalen

En uke i året flyttes hele det politiske Sverige til idylliske Visby på Gotland. Arrangementet – Almedalsveckan – har vokst i størrelse siden Olof Palme innledet tradisjonen i 1968. Politikere, journalister, lobbyister, bedrifter...ja nær sagt alle som har, eller ønsker å ha, en stemme i svensk samfunnsdebatt er i Visby den første uken i juli hvert år.

Almega, søsterorganisasjonen til NHO Service, legger stor vekt på Almedalen og hadde et av de største teltene i Visby til sine arrangementer. Her deltok jeg i en debatt om mytene om privat sektors rolle i velferden.

Vi vet fra Norge at fakta fra Sverige og Danmark gjerne gis en egen "spin" når det skal gjengis i vår hjemlige debatt. Mitt hovedpoeng i debatten var at mytene får så stor plass fordi vi har for lite fakta. Det finnes for eksempel for lite dokumentasjon om effektene av konkurranse innen eldreomsorgen . Vi har for lite kunnskap om hvordan vi kan måle kvalitet, og vi vet for lite om hvordan vi best mulig kan sammenligne kommuner. Nettopp dette er saker vi jobber mye med i NHO Service. Vi må møte myte med fakta og vi må tilstrebe å føre en ærlig og redelig debatt. Jo mer kunnskap vi kan tilføre debatten desto bedre.

Debatten fra Almedalen er omtalt på Svenskt Näringslivs hjemmeside her, og kan ses her.

NHO Service har laget et hefte hvor vi ser nærmere på noen av mytene om bruk av konkurranse og privat drift av velferdstjenester: Myter og fakta om konkurranse